Genel Tanımlar

TRIMOX Zirkonyum Oksijen Analizörleri, kazan yanma kontrolü, proses kalitesi, güvenlik ve çevre uygulamalarında ölçümler sağlar. Bunlar, elektrik santrallerinde kazan kesme, rafineri ve petrokimya uygulamalarında fırın optimizasyonu, havalandırma başlıklarında proses güvenliği ve etilen üretiminde ürün kalitesi gibi çeşitli ölçüm senaryolarında kullanılmaktadır. Ayrıca Inert gaz jeneratörleri ve oksijen zenginleştirme uygulamaları için de kullanılır.

TRIMOX, İn-Situ (Doğrudan baca gazının içinde gaz örneklemesi ve şartlandırma olmaksızın ) doğrudan proses içinde kullanılabilme özelliği sayesinde hızlı, güvenilebilir bir ölçme ve değerlendirme olanağı sağlar.

Yanma verimliliği

Verimli bir yanmanın oluşması için yanıcı ve yakıcı gaz oranlarının hesaplanıp yanmayı bu doğrultuda sürdürmesi gerekir. Yanma odasına girecek hava miktarı; yakıtın özellikleri, havadaki nem, dış ortam sıcaklığı, hava basıncı gibi kriterler doğrultusunda değişir. Bu kriterler mevsimden mevsime, günden güne, hatta saatten saate değişiklikler gösterir. Özetle yanma sırasında ortama fazla hava girmesi yanma ısısının düşmesine ve NOx gibi zararlı gazların oluşmasına, yetersiz hava girmesi ise CO gibi yanmasını tamamlayamamış zararlı gazların oluşup yakıtımızın yanmadan bacadan uçup gitmesine neden olur. Bu nedenlerden dolayı devamlı suretle yakıt/hava karışım oranlarını hesaplayıp sistem ayarlarımızın güncellenmesi gerekir. Standart yakıcılar hava ve yakıt oranı değişikliklerine yeterli cevabı verebilecek donanıma sahip değildirler.Doğru oksijen analizörünü seçerken, proses mühendislerinin tepki süresini, ölçülen gaza duyarlılığı, okumaların tekrarlana bilirliğini, uzun vadeli stabilizeyi, bakım kolaylığını, kalibrasyon kolaylığını, sensör’ün ömrünü ve iletişim kolaylığını dikkate almaları gerekir.

TRIMOX Zirkonyum Oksijen Analizörleri

Zirkonya Oksijen Sensörleri ürün grubu benzersiz bir kapalı döngü ölçüm sistemi kullanır. Sensör sürekli olarak oksijen seviyesini ölçerken, herhangi bir arızaya anında uyarı sağlayan bir çıkış sinyali de üretir. Algılama teknolojisi ve paslanmaz çelik yapı, Zirkonya Oksijen Sensörlerinin aşırı basınç, sıcaklık ve yüksek nemin bulunduğu ortamlarda kullanılmasına olanak sağlar.

TRIMOX Zirkonyum Dioksit Oksijen sensörleri farklı gövde tasarımları, kablolama ve elektrik bağlantısı sunar. Sensörler haberleşmeli veya analog çıkışlar sunan cihazlar ile üretilmektedir. Uzun çalışma ömürleri, uzun ömürlü sensör hücre teknolojisinden kaynaklanmaktadır. Referans gaz gerektirmeyen ve temiz hava da olmak üzere bilinen herhangi bir gazda kolay tek nokta kalibrasyonu yapılabilir. Oksijen sensörleri geniş bir oksijen aralığında sahip olup (% 0.1 ile % 100 O₂) ölçüm yapabilir.

Kazan Yanma Verimliliği

Tüm yanma işlemleri, kazan verimliliğini doğrudan etkilediği için doğru hava/yakıt oranını gerektirir.

Çok az oksijen, eksik yanmaya neden olur ve zararlı emisyonlar yaratır. Çok fazla oksijen gene eksik yanmaya neden olduğu gibi ısıl kaybına da neden olacaktır İdeal oksijen seviyesi ile yakacak şekilde ayarlamak, emisyonları azaltmak için normal bir çözümdür. TRIMOX zirkonyum dioksit oksijen sensörleri, müşterilerin kazan yanma verimliliğini petrol, kömür, gaz ve biyokütle kazan pazarında optimize etmelerine yardımcı olabilir.

Yanma verimliliği / Optimizasyonu

Yasal mevzuatın ticari kaygılarla uyum sağladığı ve çevresel etkinin, maliyet tasarrufu ile aynı anda en aza indirilebileceği bir alandır.

Yanma işleminin etkin bir şekilde kontrol edilmesi NOx oluşumunun azaltılmasında, israf edilmiş yakıtın maliyetlerinin azaltılmasında, bacanın veya yanma hücresinin ömrünün arttırılmasında ve ısıl kaybın azaltılmasında azalmasında önemli bir rol oynamaktadır.